pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

CONSTRUCTION-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 630,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1c94a164

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CONSTRUCTION-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bytkowska 63 / 6
40-148 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 362322708
NIP: 6272742629
KRS: 0000571722

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 370,50 PLN
Data wymagalności: 24 maja 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 465,82 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 49,17 PLN
Data wymagalności: 26 maja 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 2 594,01 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 1 947,08 PLN
Data wymagalności: 26 kwietnia 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 615,72 PLN
Data wymagalności: 22 sierpnia 2023

W sumie:
Wartość: 12 042,30 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 630,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 czerwca 2024

Data wystawienia:
26 czerwca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!