pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Maciej Urmański Żyj świadomie
317,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1bc91500

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Maciej Urmański Żyj świadomie
ul. Żeromskiego 33 / 1
84-100 Puck Pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 45,84 PLN
Data wymagalności: 11 września 2016
2. Cywilne
Wartość: 45,84 PLN
Data wymagalności: 11 października 2016
3. Cywilne
Wartość: 133,28 PLN
Data wymagalności: 21 października 2016
4. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 21 października 2016
5. Cywilne
Wartość: 30,00 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2017

W sumie:
Wartość: 304,96 PLN
Koszty sądowe: 32,00 PLN

Spłacono:

19,45 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

317,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 lutego 2017

Data wystawienia:
4 kwietnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!