pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

HOUSE BUSTERS TOMASZ GRZESIK
3 935,95 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1a23abfc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HOUSE BUSTERS TOMASZ GRZESIK
Wolbromska 18 / 1B
53-148 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 043,71 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 1 033,09 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 1 020,92 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 187,63 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2022

W sumie:
Wartość: 3 285,35 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 935,95 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 stycznia 2023

Data wystawienia:
24 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!