pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Bar Kawowy Alicja Rek, Sklep Caro Alicja Rek
644,15 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 18dc88c6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Bar Kawowy Alicja Rek, Sklep Caro Alicja Rek
Sobieskiego 322
84-200 Wejherowo Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 13 czerwca 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 56,58 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 56,58 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2016
5. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2016
6. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2016
7. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2016
8. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2016
9. Gospodarcze
Wartość: 56,58 PLN
Data wymagalności: 7 października 2016
10. Gospodarcze
Wartość: 56,58 PLN
Data wymagalności: 7 września 2016
11. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 7 października 2016
12. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 7 września 2016
13. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 13 października 2016
14. Gospodarcze
Wartość: 56,58 PLN
Data wymagalności: 13 października 2016
15. Gospodarcze
Wartość: 56,58 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2016

W sumie:
Wartość: 789,48 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

355,71 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

644,15 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
20 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!