pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnicy

INVESTO KANCELARIA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jacek Sławiński
15 177,62 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 169a271b

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
INVESTO KANCELARIA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nowogrodzka 50 / 515
00-695 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 146054563
NIP: 9522118805
KRS: 0000414890
Jacek Sławiński
02-640 Warszawa Mazowieckie

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 247,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2016

W sumie:
Wartość: 10 247,00 PLN
Koszty sądowe: 4 930,62 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

15 177,62 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!