Dłużnik

PPHU "KOMTECH" Jan Zbytniewski
192,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 163875a6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PPHU "KOMTECH" Jan Zbytniewski
Źródlana 10
87-600 Lipno Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 27,00 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 28 listopada 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 13 grudnia 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2017

W sumie:
Wartość: 102,00 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

192,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 września 2019

Data wystawienia:
22 czerwca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!