pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

ZOFIA PONIATOWSKA "MONTECH"
3 123,08 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1405511e

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ZOFIA PONIATOWSKA "MONTECH"
ul. Jasna 5 / 1
57-400 Nowa ruda Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 192,70 PLN
Data wymagalności: 1 sierpnia 2016

W sumie:
Wartość: 2 192,70 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 123,08 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 lipca 2017

Data wystawienia:
14 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Wrocław
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!