Dłużnik

Patrycja Ziarkiewicz
2 280,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 12b56e62

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Patrycja Ziarkiewicz
44-200 Rybnik Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 200,00 PLN
Data wymagalności: 4 grudnia 2018
2. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 4 grudnia 2018
3. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 1 stycznia 2019
4. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2019
5. Cywilne
Wartość: 350,00 PLN
Data wymagalności: 1 marca 2019

W sumie:
Wartość: 1 650,00 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 280,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 stycznia 2020

Data wystawienia:
17 stycznia 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!