Dłużnik

Kierzkowska-Kłos Monika-MODERN SIZE
28 006,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0f5b5868

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Kierzkowska-Kłos Monika-MODERN SIZE
ul. Topolowa 9
06-400 Ciechanów Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 12 644,40 PLN
Data wymagalności: 27 października 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 3 161,10 PLN
Data wymagalności: 9 listopada 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 3 161,10 PLN
Data wymagalności: 17 listopada 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 3 161,10 PLN
Data wymagalności: 27 listopada 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 3 161,10 PLN
Data wymagalności: 3 grudnia 2020

W sumie:
Wartość: 25 288,80 PLN
Koszty sądowe: 2 717,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

28 006,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
21 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!