Dłużnik

Aleksandra Winiarska Media Cars
4 511,77 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0f0ce893

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Aleksandra Winiarska Media Cars
Złota 61 / 100
00-819 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 879,93 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 4 879,93 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

1 068,55 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 511,77 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 marca 2022

Data wystawienia:
17 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!