pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

PAWEŁ BIEDAK PLUS NEW TECH
8 749,28 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0d26a166

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PAWEŁ BIEDAK PLUS NEW TECH
ul. Bierzycka 10
51-179 Wrocław Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 341,23 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 4 790,60 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 150,00 PLN
Data wymagalności: 20 stycznia 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 173,06 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2016

W sumie:
Wartość: 7 454,89 PLN
Koszty sądowe: 1 294,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

8 749,28 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 października 2018

Data wystawienia:
25 maja 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!