Dłużnicy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"MHK 2"s.c.Małgorzata Pawlak, Marcin Pawlak
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"MHK 2"s.c.Małgorzata Pawlak, Marcin Pawlak
3 714,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 083fb56a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"MHK 2"s.c.Małgorzata Pawlak, Marcin Pawlak
ul. Parkowa 34
05-806 Pęcice małe Mazowieckie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"MHK 2"s.c.Małgorzata Pawlak, Marcin Pawlak
ul. Parkowa 34
05-806 Pęcice małe Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 075,00 PLN
Data wymagalności: 17 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 3 075,00 PLN
Koszty sądowe: 639,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 714,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 lipca 2020

Data wystawienia:
29 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!