pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

KRZYSZTOF BODUCH F.H.U. "MEGA-OIL" BIURO ZLECEŃ AKWIZYCYJNO-MARKETINGOWYCH
296,05 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 07331a2f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KRZYSZTOF BODUCH F.H.U. "MEGA-OIL" BIURO ZLECEŃ AKWIZYCYJNO-MARKETINGOWYCH
ul. Pszczyńska 147
44-240 Żory Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 205,66 PLN
Data wymagalności: 20 lutego 2018

W sumie:
Wartość: 205,66 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

296,05 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 marca 2021

Data wystawienia:
24 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!