Dłużnik

SKLEP WIELOBRANŻOWY "ANIXA" ANNA KURKIN
13 827,93 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 064ec130

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SKLEP WIELOBRANŻOWY "ANIXA" ANNA KURKIN
ul. Człuchowska 14
77-220 Koczała Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 11 539,54 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2020

W sumie:
Wartość: 11 539,54 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

13 827,93 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 września 2020

Data wystawienia:
4 września 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!