Dłużnik

"SIAL" W. KIMBER, B. KIMBER SPÓŁKA JAWNA
15 943,55 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 05185885

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"SIAL" W. KIMBER, B. KIMBER SPÓŁKA JAWNA
ul. Boguchwały 1
71-531 Szczecin Zachodniopomorskie

Siedziba: Szczecin
REGON: 005482512
NIP: 8510207419
KRS: 0000095429

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 000,00 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 5 375,16 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2018

W sumie:
Wartość: 13 375,16 PLN
Koszty sądowe: 2 568,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 943,55 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
28 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!