Dłużnik

BLAGA KRYSTIAN F.H"SEZAM"
19 760,37 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 048d1a8a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BLAGA KRYSTIAN F.H"SEZAM"
ks. Jerzego Popiełuszki 81
38-400 Krosno Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 488,03 PLN
Data wymagalności: 9 lutego 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 67,14 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 2 297,30 PLN
Data wymagalności: 5 lipca 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 6 677,12 PLN
Data wymagalności: 27 września 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 2 995,38 PLN
Data wymagalności: 29 listopada 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 4 585,01 PLN
Data wymagalności: 1 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 17 109,98 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

19 760,37 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 stycznia 2020

Data wystawienia:
16 stycznia 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!