Dłużnik

AYE KNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 985,44 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 048684a6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AYE KNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 364591542
NIP: 7010579726
KRS: 0000620884

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 12 grudnia 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 9 stycznia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 177,54 PLN
Data wymagalności: 12 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 5 712,54 PLN
Koszty sądowe: 1 272,90 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 985,44 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 listopada 2017

Data wystawienia:
8 czerwca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!