Dłużnik

KRISCHEM Krzysztof Potoczny
3 947,92 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0300f3db

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KRISCHEM Krzysztof Potoczny
ul. Tyniecka 56 / 10
02-621 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 376,53 PLN
Data wymagalności: 26 sierpnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 621,00 PLN
Data wymagalności: 14 września 2020

W sumie:
Wartość: 2 997,53 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 947,92 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 listopada 2021

Data wystawienia:
25 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!