Dłużnik

REGIONALNY OŚRODEK ROZWOJU ROLNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
148 264,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 02f26028

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
REGIONALNY OŚRODEK ROZWOJU ROLNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
06-300 Przasnysz Mazowieckie

Siedziba: Przasnysz
REGON: 146559429
NIP: 7611556492
KRS: 0000452761

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 14 139,36 PLN
Data wymagalności: 30 października 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 17 054,06 PLN
Data wymagalności: 30 października 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 8 924,10 PLN
Data wymagalności: 30 października 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 13 729,75 PLN
Data wymagalności: 30 października 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 6 866,13 PLN
Data wymagalności: 30 października 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 20 965,41 PLN
Data wymagalności: 8 października 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 6 125,34 PLN
Data wymagalności: 23 października 2018
8. Gospodarcze
Wartość: 6 600,42 PLN
Data wymagalności: 30 października 2018
9. Gospodarcze
Wartość: 34 636,38 PLN
Data wymagalności: 30 października 2018
10. Gospodarcze
Wartość: 13 837,39 PLN
Data wymagalności: 30 października 2018

W sumie:
Wartość: 142 878,34 PLN
Koszty sądowe: 5 386,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

148 264,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 października 2019

Data wystawienia:
17 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!