Dłużnik

MAXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
34 851,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 00fddf91

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krakowska 89
25-701 Kielce Świętokrzyskie

Siedziba: Kielce
REGON: 008148860
NIP: 6570231828
KRS: 0000013648

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 193,06 PLN
Data wymagalności: 25 grudnia 2013
2. Gospodarcze
Wartość: 5 193,06 PLN
Data wymagalności: 6 lutego 2014
3. Gospodarcze
Wartość: 66,51 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2014
4. Gospodarcze
Wartość: 1 600,33 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2014
5. Gospodarcze
Wartość: 5 598,96 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2014
6. Gospodarcze
Wartość: 3 200,66 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2014
7. Gospodarcze
Wartość: 11 197,92 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2014

W sumie:
Wartość: 32 050,50 PLN
Koszty sądowe: 2 801,00 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

34 851,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!