Dłużnik

REDTEL KRZYSZTOF NARLOCH
3 451,42 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 00f00ee4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
REDTEL KRZYSZTOF NARLOCH
ul. Kopernika 5
86-100 Świecie Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 440,01 PLN
Data wymagalności: 13 grudnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 727,01 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 115,01 PLN
Data wymagalności: 1 października 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 519,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2020

W sumie:
Wartość: 2 801,03 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 451,42 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 kwietnia 2021

Data wystawienia:
15 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!