Dłużnik

Andrzej Zieliński
1 788,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0077407d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Andrzej Zieliński
87-620 Kikół Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 24,50 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2019
2. Cywilne
Wartość: 22,50 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2019
3. Cywilne
Wartość: 22,50 PLN
Data wymagalności: 16 września 2019
4. Cywilne
Wartość: 22,50 PLN
Data wymagalności: 15 października 2019
5. Cywilne
Wartość: 1 499,50 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2019
6. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 16 września 2019
7. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 7 października 2019
8. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 1 621,50 PLN
Koszty sądowe: 167,00 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 788,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 lutego 2020

Data wystawienia:
10 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!