pon.-pt. 9.00-17.00
883288663


 Wpisy oznaczone tagami: status - wydano nakaz zapłaty
Wpisy oznaczone tagami: status - wydano nakaz zapłaty

 • Wydano nakaz zapłaty

  Status "Wydano nakaz zapłaty" nadawany jest po rozpoznaniu sprawy przez e-sąd, i oznacza wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, stwierdza obowiązek zapłaty przez pozwanego żądanej kwoty. 

   E-sąd przekazuje pozwanemu nakaz zapłaty listownie, powodowi zaś udostępnia go drogą elektroniczną.

   Pozwanemu przysługuje 14-dniowy, liczony od dnia doręczenia, termin na złożenie w e-sądzie sprzeciwu od tego nakazu. Sprzeciw pozwanego nie wymaga uzasadnienia, jednak pozwany musi w nim podać zarzuty jakie zgłasza przeciwko nakazowi zapłaty. Sąd rozpoznający sprawę w postępowaniu zwyczajnym może nie uwzględnić dodatkowych zarzutów zgłaszanych przez pozwanego. W przypadku niezłożenia sprzeciwu w wymaganym terminie, nakaz zapłaty staje się prawomocny. 

  Uprawomocnienie się nakazu zapłaty trwa około 8 tygodni. Czas ten związany jest z koniecznością dokonania szeregu czynności technicznych przez sąd, oraz dostarczaniem korespondencji. 

  Czynności do uprawomocnienia się nakazu zapłaty:

  a) 2-4 dni wysłanie nakazu zapłaty do dłużnika przez E-sąd

  b) 2-3 dni tyle trwa średnio droga nakazu zapłaty do dłużnika

  c) 1-14 - dłużnik ma 14 dni na odebranie nakazu zapłaty 

  d) 1-14 dni - dłużnik ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

  e) 3-5 dni - droga sprzeciwu od dłużnika do e-sądu

  f) ok. 5-14 dni tyle czasu E-sąd średnio oczekuje na otrzymanie sprzeciwu od dłużnika i odznaczenie tego w systemie informatycznym.

  W zależności od zachowania dłużnika oraz pracy E-sądu od wydania nakazu zapłaty do nadania mu klauzuli wykonalności może upłynąć ok. dwóch miesięcy.