pon.-pt. 9.00-17.00
883288663


 Wpisy oznaczone tagami: E-sąd
Wpisy oznaczone tagami: E-sąd

 • Wezwanie do zapłaty faktury z 40 euro i odsetkami - wzór z opisem

  Jeżeli chcesz szybko uzyskać nakaz zapłaty z faktury w e-Sądzie (Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym), to powinieneś wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty, aby udowodnić, że wypełniłeś ustawowy obowiązak podjęcia ugodowej próby załatwienia sporu z dłużnikiem przed skierowaniem pozwu o zapłatę do E-sądu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to przeczytaj nasz artylkuł o wezwaniu do zapłaty faktury.

   

   

   

 • Data wymagalności

  Data wymagalności to nowe pole wymagane od 7 lipca 2013 , zgodnie z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego wypełniając formularz e-pozwu należy podać datę wymagalności roszczenia. Jest nią określony dzień płatności, np. termin płatności faktury, zwrotu pożyczki czy wykonania zlecenia.

   

 • E-sąd

  E-sąd to potoczna nazwa Elektronicznego Postępowania Upominwaczego, w której sąd wydaje nakazy zapłaty dla roszczeń nie starszych niż trzy lata. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodzonych roszczeń, ani ich liczby co do jednego podmiotu wynikających z różnych dowodów np. faktur.

  W wyniku nowelizacji która weszła w życie w dniu 07.07.2013r. wypełniając formularz e-pozwu należy podać NIP lub PESEL powoda i pozwanego (dłużnika). Nowym polem jest równiez wymóg podania daty wymagalności. Wiele osób myli tą datę z rozpoczeciem naliczania odsetek, jednak tak nie jest. Data wymagalnośći jest datą płatności np. faktury, zwrotu pożyczki. Dopiero od dnia następnego po dniu wymagalności należy zacząć naliczać odsetki. Oznacza to, iz gdy data płatności, czyli wymagalności gdy wypada na 10 czerwca, odsetek należy żądać od 11 czerwca. 

  Wypełniając formularz pozwu należy określić przynajmniej jeden dowód, można jednak zdefiniować ich dowolną ilość.

  Oznaczenie dowodu

   Oznaczeniem dowodu może być:
  • numer faktury, np. 1234/2012;
  • oznaczenie wezwania do zapłaty;
  • tytuł zawartej umowy, np. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy A i B;
  • tytuł aktu notarialnego, np. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości;
  • oznaczenie innego dokumentu potwierdzającego roszczenie, np.: e-mail potwierdzający istnienie długu;
  • dowód przesłania żądania zwrotu udzielonej pożyczki, np. e-mail lub list nadany z żądaniem zwrotu pożyczki w wyznaczonym terminie;
  • potwierdzenie długu przez dłużnika, np. e-mail z dnia w którym dłużnik potwierdza istnienie długu;
  • imię i nazwisko świadka, np. świadek Jan Kowalski.

  Fakt stwierdzany

   Faktem stwierdzanym może być:
  • kwota zobowiązań pozwanego i termin jej płatności (faktura lub umowa);
  • wezwanie dłużnika do zapłaty długu z tytułu;
  • określenie terminu płatności (umowa);
  • przejście praw z wierzytelności na powoda (umowa cesji wierzytelności);
  • zawarcie umowy o świadczenie usług (umowa);
  • zeznanie świadka (inne)