Data wymagalności 
  
Data wymagalności

  • Data wymagalności to nowe pole wymagane od 7 lipca 2013, zgodnie z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego, wypełniając formularz e-pozwu należy podać datę wymagalności roszczenia. Jest nią określony w dokumencie dzień płatności, np. termin płatności faktury, zwrotu pożyczki czy wykonania zlecenia.
    Nakaz zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wydawany jest dla roszczeń, których okres wymagalności nie przekroczył trzech lat do dnia wniesienia pozwu. W przypadku gdy okres wymagalności przekroczył trzy lata, Sąd przekazuje sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym, jednocześnie wzywając Powoda do uzupełnienia opłaty sądowej.
    Dzień następujący po dacie wymagalności roszczenia jest dniem, od którego można naliczać odsetki za opóźnienie. Zachęcamy, aby podczas wypełniania formularza e-pozwu żądali Państwo odsetek właśnie od tego dnia, a nie od momentu wniesienia pozwu. Odsetki ustawowe wynoszą obecnie 13% w stosunku rocznym.

    adw. Krzysztof Boufał

    23 lipca 2013