pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Aktualności Aktualności

 • Przedawnienie wyroku – czy dłużnik może spać spokojnie?

  Nawet po umorzeniu sprawy przez komornika dług może być ponownie egzekwowany. Jeżeli wierzyciel będzie ponownie kierował sprawę do komornika przed upływem trzech lat od daty zakończenia poprzedniej egzekucji, to ani dług ani odsetki nigdy się nie przedawnią.

   

   

 • Praca dla Radców Prawnych i Adwokatów

  Jeżeli jesteś adwokatem lub radcą prawnym to zapraszamy Cię do prowadzenia spraw zleconych przez klientów naszego serwisu w eSądzie i w postępowaniu zwyczajnym.

  Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi funkcjonalnościami naszego serwisu!

 • „Więzienie za długi” i inne środki przymusu wobec opornego dłużnika

  Dłużnik, który nie złożył komornikowi wykazu majątku, może zostać ukarany grzywną do 5000 zł lub aresztem na okres do jednego miesiąca. Dłużnik, który złożył komornikowi niekompletny lub nieprawdziwy wykaz majątku, ponosi odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

 • Windykacja długu od zarządu spółki przez e-Sąd

  Wierzyciele spółki z o.o. mają szansę na odzyskanie pieniędzy nawet jeżeli spółka nie ma majątku. Pozew o zapłatę długu spółki można skierować przeciwko członkom jej zarządu. Dług spółki może być opłacony z całego prywatnego majątku członków zarządu.

 • E-sąd. Nowe odsetki ustawowe w formularzu pozwu o zapłatę

  Odsetki ustawowe zostały od 1.01.2016 roku podzielone na trzy nowe rodzaje: odsetki ustawowe za opóźnie, odsetki ustawowe w transakcjach handlowych i odsetki ustawowe. Po roku e-Sąd dostosował się do nich wprowadzając 19 rodzajów odsetek!

 • Pozew do e-Sądu. Instrukcja i wzór wypełnienia

  Wyjaśniamy jak wypełnić pozew o zapłatę do e-Sądu i przeprowadzić skutecznie z pełnomocnikiem adwokatem/radcą prawnym postępowanie sądowe i egzekucyjne. Jasna instrukcja odpowie na większość pytań.

 • GIODO zezwala na udostepnianie danych osobowych dłużnika

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zezwala na udostępnienie danych osobowych dłużnika na giełdzie wierzytelności jako danych "niezbędnych do określenia wierzytelności wystawionej na sprzedaż”.

 • Windykacja na koszt dłużnika czy wierzyciela? Sądy tną wynagrodzenia firm windykacyjnych.

  Firmy windykacyjne narażają klientów na poniesienie nieuzasadnionych kosztów, których nie będą w stanie odzyskać od dłużnika. Sądy nie uwzględniają wygórowanych prowizji firm windykacyjnych, które często ograniczają swoje czynności do wysłania jednego monitu.

 • Internetowa Giełda Wierzytelności. Jak sprzedać lub kupić dług?

  Posiadacz wierzytelności może ją sprzedać. Pozwala to na odzyskanie części pieniędzy bez oczekiwania na windykację sądową i komorniczą. Kupujący staje się właścicielem wierzytelności i może sam ją windykować.

 • Jak dochodzić odsetek w pozwie o zapłatę w e-Sądzie od 1 stycznia 2016 r.?

  Prawnicy współpracujący z serwisem sadinternetowy.pl skutecznie uzyskują przed e-Sądem odsetki należne od 1 stycznia 2016 r. Wyjaśniamy jakie rodzaje odsetek funkcjonują aktualnie, kiedy mają zastosowanie oraz jak prawidłowo sformułować do e-Sądu wniosek o zasądzenie odsetek od 1 stycznia 2016 r.

 • Jak windykować przez e-Sąd faktury transportowe?

  Windykacja sądowa faktur transportowych przez Sąd Internetowy pozwala na szybkie odzyskanie dochodzonych należności i uniknięcie przedawniania roszczeń transportowych. Wydane nakazy przez e-Sąd, lub sąd właściwy pozwalają na szybkie skierowanie wniosków egzekucyjnych do komorników i zabezpieczenie roszczeń.

 • Wniosek egzekucyjny do komornika przez Internet - wzór i instrukcja

  Windykację komorniczą można w prosty sposób rozpocząć przez Internet. Wystarczy wypełnić formularz w serwisie sadinternetowy.pl, a adwokat/radca prawny poprowadzi postępowanie przed komornikiem. Wszystkie koszty postępowania  egzekucyjnego oraz wynagrodzenie prawnika poniesie dłużnik.

 • Komornicy sądowi w e-Sądzie

  Prezentujemy mapę zagęszczenia kancelarii komorniczych w kraju. Uwzględnia wszystkie 1363 kancelarie komornicze jakie były czynne w lipcu 2015 r. Jest efektem wdrożenia nowej funkcjonalności polegającej na wskazywaniu kancelarii komorniczych najbliższych do miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika.

 • Windykacja masowa

  Serwis Sąd Internetowy zapewnia usługę windykacji masowej bez ponoszenia kosztów adwokata/radcy prawnego. Udostępniamy zaawansowany system umożliwiający integrację z programami księgowymi. Cały obieg dokumentów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Nie pobieramy żadnej prowizji, w dlatego możesz odzyskać 100% długu, odsetek oraz kosztów sądowych i komorniczych.

 • e-Sąd. Co to jest?

  Skrót „e-Sąd” odnosi się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, a konkretnie do VI Wydziału Cywilnego. Wydział ten, jako jedyny w Polsce, zajmuje się sprawami rozpatrywanymi w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jest to uproszony i przyśpieszony tryb dla spraw o zapłatę.